Förbättrade Betygsmatriser för MusikProduktion 1och 2

2013/08/20 i Nyheter om hemsidan

Nu har betygsmatris 1 och betygsmatris 2 för Musikproduktion förbättrats och blivit tydligare.

Kunskapskraven är förstås hämtade från Skolverkets kursplaner och det är som bekant de som ska användas vid betygsättningen.

Skolverkets löpande text för kunskapskraven är svårläst. Här blir det mer överskådligt och lättläst för både lärare och elever:

  • Skolverkets kunskapskrav i tabellform uppdelat i olika kunskapsaspekter som rubriker för varje rad.
  • Varje betygsnivå (E, C och A) har fått en egen kolumn med skillnaderna i fet stil.

Se betygsmatris 1
Se betygsmatris 2

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.

s2Member®