Du går nu igenom arkiven för Nyheter om hemsidan Archives | Musikproduktion Online.

Musikproduktion Online gratis för Gymnasiet

2015/08/24 i Nyheter om hemsidan

Gratis för Lärare och Elever i Musikproduktion att använda Musikproduktion Online

De flesta lärare i Musikproduktion på gymnasiet har fått ett mejl med information om medlemskap på den nya sajten.
Har du inte fått det så klicka på nedanstående länk. Är du elev, fråga din lärare först.

Bli SkolMedlem Gratis

(Endast för lärare och elever i Musikproduktion på Gymnasiet.)

Är du redan medlem?

(Är du lärare eller elev på gymnasiet och varit medlem tidigare, behöver du registrera dig på nytt.)

Lärare och elever i Musikproduktion på Gymnasiet Loggar in här

Övriga Loggar in här

Förslag på Examinationsuppgifter

2014/09/15 i Nyheter om hemsidan

Examinationsuppgifter som ansluter till Skolverkets kunskapskrav

Examinationsuppgifter för musikproduktion 1och 2Sedan tidigare finns färdiga provfrågor där du som lärare kan använda till egna prov eller tester. Nu börjar jag även att lägga upp Examinationsuppgifter som ansluter till kunskapskraven i Skolverkets kursplaner. Se det här som förslag med utrymme till förbättringar och förändringar över tid. Du som lärare är självfallet även välkommen att lägga upp dina egna examinationsuppgifter i kommentarsfältet för respektive sida, om du vill.

Fördel för Eleverna

Eleverna kommer också åt sidorna med examinationsuppgifterna. I linje med den formativa bedömningens idé kan de i förväg se vad som förväntas av dem och hur examinationerna kommer att gå till. För varje examinationsuppgift finns länkar till sidor som går igenom det de behöver kunna för den aktuella examinationen. Du hittar examinationsuppgifterna här samt uppe i toppmenyn. Betygsmatrisens olika kunskapskrav har också länkar till de tillhörande examinationsuppgifterna.

Filmljud – Ny sida för Musikproduktion 2

2014/08/28 i Nyheter om hemsidan

FilmljudEn Sida Om Filmljud finns nu tillgänglig för Musikproduktion 2 och övriga intresserade medlemmar.

Kursplanen

Sidan har kommit till för att täcka punkt 5 i det centrala innehållet i kursen samt kunskapsaspekten "Använda inspelad musik tillsammans med andra medier." från Skolverkets kunskapskrav.

Filmljud - Innehåll

Sidan behandlar filmljudets historia, filmljudets beståndsdelar, filmljudets funktioner, filmljud på inspelningsplatsen, utbildningar inom filmljud och spelljud, framstående svenska tekniker inom filmljud samt filmklipp som exempel på ljudläggning.

Hitta sidan

Självklart hittar du sidan via toppmenyn (fliken längs till höger innehåller allt kursmaterial). Du hittar även den sidan och övriga sidor i kursmaterialet via det centrala innehållet för kurserna. Du kan också se den nya sidan här, men se till att logga in först.

Tack till Thomas Irgard för sammanställningen!

Välkommen till ett nytt läsår!

2014/08/14 i Nyheter om hemsidan

Välkommen till ett nytt läsår med Musikproduktion Online.Välkommen till ett nytt läsår på Musikproduktion Online!

Jag har många nya idéer och planer för Musikproduktion Online. Dessutom har jag sänkt priset samt att du som lärare i Musikproduktion kan skapa det antal konton du behöver till dig och dina elever utan extra kostnad.

Jag kommer att fortsätta utveckla kopplingen från Skolverkets kursplaner till kursmaterialet. Kursmaterialet ska kunna sorteras och/eller finnas i menyer med till exempel olika kunskapskrav (från Skolverket), ämne (finns redan i menyn) eller popularitet. Dessutom kommer jag lägga in förslag på examinationsuppgifter.

Kursmaterialet kommer också att utökas efterhand så att det blir än mer heltäckande i alla aspekter av kursen. På gång är sidor med olika musikprogram samt var och hur du kan skydda, sprida och eventuellt tjäna pengar på din musik. Jag kommer även att lägga in länkar till externa sidor som är relevanta för kursen. Tipsa mig gärna!

Min vision är att vi tillsammans gör Musikproduktion Online till en tilltalande, viktig och stor resurs för alla lärare och elever i Musikproduktion! Därför är just ditt bidrag viktigt! Just du sitter inne på kunskaper, erfarenheter och arbetssätt som du gärna får dela med dig av i kommentarsfälten på aktuella sidor, på medlemsbloggen eller via mejl direkt till mig.

Mvh Hans Nicklasson som önskar Dig ett bra läsår!

Kursplaner i Musikproduktion

2014/01/15 i Nyheter om hemsidan

Kursplaner i Musikproduktion

Vi har gjort flera uppdateringar av Musikproduktion OnLine under december-januari, men inte hunnit berätta om dem förrän nu.

Ett tema vi jobbar starkt med är underlag och hjälp i den formativa bedömningen. Skolverket kräver att betygen ska vara rättssäkra.

Vi ska erbjuda strukturerade och lättförståeliga planer för kunskapsbedömningen och i förlängningen betygssättningen. Ditt arbete som lärare ska underlättas och du som elev ska veta var du står och vad du förväntas kunna.

Till att börja med har vi strukturerat om och tydliggjort skolverkets Kursplaner i Musikproduktion. Menyn har delats för kursplaner i Musikproduktion 1 och 2, för att det ska fortare att hitta rätt.

Det finns också ett förslag på upplägg av kurserna som gör att vi får med oss alla delar i det så kallade centrala innehållet som kursplanerna i musikproduktion stipulerar. Dessutom främjas även "det entreprenöriella lärandet" (extern länk) som ska genomsyra all undervisning enligt Skolverket.

Framöver kommer mer kopplingar mellan upplägget, det centrala innehållet och betygen. Vi kommer även att ge förslag på examinationsuppgifter.

Ny meny för det som rör Ditt konto

2013/12/12 i Nyheter om hemsidan

Bild på menyn för ditt konto

I sidans högerkolumn kan du klicka på de olika länkarna. Det här är bara en bild av menyn. 🙂

Som du kanske märkt så har vi en del nyheter här på Musikproduktion OnLine. En av dem är att vi har samlat det viktigaste av det som har med ditt konto att göra under en rubrik i högerkolumnen. (Se även inläggsbilden.)

Gör din profil lite personligare genom att lägga in en bild på dig själv samt fylla i lite mer om dig själv.

Du kan också passa på att bli vän med dem du vill, här på MusikProduktion OnLine.

Du kan skicka iväg en fråga eller kommentar som alla ser i flödet, eller skicka meddelande till en eller flera personer.

Du kan se alla som är medlemmar i en lång lista. Klickar du på ett namn får du upp mer information, som till exempel vilken skola personen finns på, eller vilka instrument man spelar (om man lagt in det).

Om du vill ha e-post eller inte, när det händer något på Musikproduktion OnLine kan du ställa in under "Inställningar för din e-post".

Vi öppnar för alla

2013/12/10 i Nyheter om hemsidan

Nyligen öppnade vi MusikProduktion OnLine för skolor på alla nivåer, företag och privatpersoner.

MusikProduktion OnLine kommer fortsätta vara skräddarsytt för Gymnasiet och kopplat till dess kursplaner och kunskapskrav. Men vi tror att fler kan ha intresse och nytta av att ta del av det. Antingen som självstudier eller för undervisning på folkhögskolor, högskolor med flera.

Det blir en vinn-vinn-situation för alla. Ju fler vi är desto mer resurser blir det till underhåll och utveckling av Musikproduktion Online. Det kommer förstås dig som användare till gagn, oavsett om du finns på gymnasiet eller sitter hemma på kammaren och suger i dig kunskaper om Musikproduktion och ljudteknik.

I princip kommer det att finnas två sorters konton, ett för enskilt bruk (företag och privat) och ett för undervisningsbruk (företag och skolor). Den senare har rättigheter för användning och visning i grupp medan enskilt bruk förutsätter att det bara finns en person som nyttjar materialet för sig själv.

För skolor är det dessutom billigare att köpa önskat antal skolkonton jämfört med privatkonton. Vice versa så kan privatpersoner inte köpa skolkonton eftersom hela idén med skolkonton är just att varje elev och lärare har var sitt eget konto, därför säljs de inte en och en. Läs mer och beställ ...

s2Member®