Kursplaner i Musikproduktion

2014/01/15 i Nyheter om hemsidan

Kursplaner i Musikproduktion

Vi har gjort flera uppdateringar av Musikproduktion OnLine under december-januari, men inte hunnit berätta om dem förrän nu.

Ett tema vi jobbar starkt med är underlag och hjälp i den formativa bedömningen. Skolverket kräver att betygen ska vara rättssäkra.

Vi ska erbjuda strukturerade och lättförståeliga planer för kunskapsbedömningen och i förlängningen betygssättningen. Ditt arbete som lärare ska underlättas och du som elev ska veta var du står och vad du förväntas kunna.

Till att börja med har vi strukturerat om och tydliggjort skolverkets Kursplaner i Musikproduktion. Menyn har delats för kursplaner i Musikproduktion 1 och 2, för att det ska fortare att hitta rätt.

Det finns också ett förslag på upplägg av kurserna som gör att vi får med oss alla delar i det så kallade centrala innehållet som kursplanerna i musikproduktion stipulerar. Dessutom främjas även "det entreprenöriella lärandet" (extern länk) som ska genomsyra all undervisning enligt Skolverket.

Framöver kommer mer kopplingar mellan upplägget, det centrala innehållet och betygen. Vi kommer även att ge förslag på examinationsuppgifter.

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.

s2Member®