Centralt innehåll för MusikProduktion 1

enligt Skolverkets kursplan, länkat till innehållet på MusikProduktion OnLine.

"Det centrala innehållet anger vad som ska behandlas i undervisningen." (Skolverket)
Rubriker och länkar i fetstil är hämtat från Skolverkets Kursplan.
Underrubriker (bokstavslista) är vår uppdelning av de rubrikerna.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 1. Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik.
  1. Analogt och Digitalt
  2. Midi
  3. Inspelning
  4. Mixerbordet
 2. Medier för spridning av musikaliska produktioner.
 3. Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden.
 4. Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik.
 5. Rumsakustik och ljudlära.
 6. Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra, till exempel vid inspelning av sång eller av akustiska eller elektriska instrument.
  1. Inspelning på olika sätt
  2. Multikanalsteknik
  3. Musikproduktion i 5 steg
 7. Lagar och regler som gäller konstnärliga produktioner, till exempel upphovsrätt.
 8. Arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård, belysning, arbetstidsregler och arbetsmiljöregler.
  1. Elsäkerhet
  2. Hörselvård

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.