Bygg ut med ett reverb

Den mest använda effektprocessorn är nog reverbet. Sång och flera andra instrument får ofta ett lyft av en lagom mängd efterklang. I en del små analoga mixerbord och i de flesta digitala mixerbord finns inbyggda effektprocessorer.  Om det inte finns eller om du inte är nöjd med de interna effekterna kan du koppla in en extern effektprocessor till mixerbordet.

Effektprocessorn matas vanligen med signal från mixerbordets post aux send. Skruva upp aux send på de kanaler som du vill ha reverb på. Reverb-signalen från effektprocessorn leds tillbaka i stereo till en effektretur eller stereokanal på mixerbordet och mixas i lagom mängd ihop med direktljudet från den aktuella kanalen. Det går också bra med två lediga monokanaler som returer, om det inte finns vare sig effektreturer eller stereokanaler. Så här kopplar du upp reverbet.

Bygg ut med reverb
Bild 5.1.5.1. Koppla från mixerns (post) aux send till ...
Bild 5.2.5.2. ... reverbets ena ingång. Det är vanligtvis den vänstra som ska användas för att mata i mono. Därefter ut i stereo från reverbets vänstra och högra utgång till ...
Bild 5.3.5.3. ... mixerbordets effektretur, eller stereokanal.

Svara

Du behöver vara inloggad för att skriva en kommentar.