Personuppgiftslagen och vår policy

PersonuppgiftslagenEnligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom till exempel namn och kontaktuppgifter.

När du registrerar dina uppgifter på MusikProduktionOnLine.se så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna.

Informationen kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order, prenumeration eller deltagande.

Du kan när som helst avregistrera dig från våra e-postutskick och/eller begära att bli borttagen ur vårt kundregister och register i de externa tjänster vi nyttjar för att fullfölja det uppdrag du önskat.

Som registrerad har du rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.

Du kan själv rätta uppgifter, eller begära rättning av uppgifter, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Personuppgiftsansvarig är:
Hans Nicklasson
Kontakta mig

Våra partners
Dina uppgifter lagras i våra egna och i förekommande fall, våra partners databaser (Lagring i databaser kallas strukturerad behandling).

  • Vi använder Binero Webbhotell för MusikProduktionOnLine.se.
  • Vi använder Aweber e-posttjänst för våra utskick. AWeber uppfyller kraven på Truste.com. Awebers permissions pledge
  • Vid köp via faktura använder vi Ecwid e-handelsplattform, e-conomic bokföringsprogram och Svea Ekonomi fakturahantering.
  • Vid köp via kontokort använder vi PayPal.
  • Vi kan, vid behov, använda andra säkra externa tjänster för att fullgöra vårt uppdrag till dig som kund.

Mer om Personuppgiftslagen
På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om personuppgiftslagen.Datainspektionen